Thành lập khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 đưa vào hoạt động

Thành lập khu công nghiệp Nhơn Trạch 6 đưa vào hoạt động​​​​​​